Πρόγραμμα ανάμειξης αλευριού

  • Flour Blending

    Ανάμειξη αλευριού

    Πρώτον, η διαφορετική ποιότητα και οι διαφορετικές ποιότητες αλευριού που παράγονται στην αίθουσα άλεσης αποστέλλονται σε διαφορετικούς κάδους αποθήκευσης μέσω εξοπλισμού μεταφοράς για αποθήκευση.